Concerten

Concert optredens

 

Jaarlijks speelt onze band in diverse ensembles met muziekkorpsen, brassbands of kapellen in grote concertzalen.

Daarnaast zijn er enkele leden die meespelen in de Music Show Scotland.